เลื่อนการเปิดเรียน ณ สถานศึกษา

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ขอเลื่อนการเปิดเรียน ณ สถานศึกษา ออกไป และทำการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์ทางการศึกษา