ประกาศการเปิดโรงเรียน กีฬา​เทศบาลนคร​นครปฐม​ เรื่อง​ การเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศการเปิดโรงเรียน กีฬา​เทศบาลนคร​นครปฐม​ เรื่อง​ การเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)

เว็บไซต์ทางการศึกษา