การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

สิบเอก นิรันดร์​ เล้าเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม​ และนายทีรเดช​ พันทนพิเชฐ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม​ ร่วมให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ​ โรงเรียนทวารวดี

เว็บไซต์ทางการศึกษา